Previous slide
Next slide

Kvalitetssikring

Vi arbejder efter HACCP principperne og forsøger konstant at monitorere produktionen. Hermed sikres en kritisk evaluering af systemets egnethed, fuldkommenhed og effektivitet samt identificeres eventuelle behov for ændringer.

Igennem vores IFS (International food standard) sikrer vi os, at virksomheden lever op til de krav, IFS foreskriver. Dette er med til at sikre, at forbrugeren får produkter af den højeste standard

Vores kvalitetshåndbog sikrer, at medarbejderne hele tiden ved, hvilke processer som skal udføres. Men endnu vigtigere: hvordan de skal udføres, så vi sikrer en optimal fødevarekvalitet.

Lovgivningen omkring fødevarer ændres fra tid til anden. Derfor gennemgår ledelsen årligt processerne og justerer ind efter de gældende regler. Ledelsens årlige efterprøvning og resultatet heraf medfører omfattende forbedring af effektivitet og ressourcebehov, samt revision af politik og mål. 

Vi tester hver produktion grundigt, og der udtages stikprøver dagligt, hvor vi tester produkterne visuelt og smagsmæssigt samt test af aroma og konsistens. Derudover tester vi vores produkter i et varmeskab ved 37C° for at sikre, at der ikke sker gasdannelse i processen. Vore produkter bliver testet min. en gang årligt af et eksternt analysebureau, som tester produkterne mikrobiologisk samt tester næringsindholdet.

Vi er løbende i kontakt med vores leverandører for at sikre, at vore råvarer og ingredienser efterlever vores standarder. Vi udarbejder leverandørrapporter på samtlige leverandører, og det vurderes efter behov, hvorvidt leverandørerne lever op til vore krav.

Kvalitet IFS

Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer som vi alle spiser skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed. Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og udbedres. Kravene er i første omgang primært rettet mod detailhandlen, men derfra spreder de sig gennem hele fødekæden til forædlingsindustrien, primærproducenter og transportører.

Hvad er den internationale fødevarestandard (IFS)?

IFS Food er en standard for auditering af virksomheder, der forarbejder fødevarer eller pakker fødevarer i løs vægt. IFS Food kan kun anvendes, hvor produktet ”forarbejdes eller håndteres”, eller hvis der er fare for forurening af produktet under den første pakning. IFS blev startet for at øge fødevaresikkerheden. Gennem regelmæssige audits sikrer detailkæderne, og i sidste ende forbrugeren, sig at virksomhedens indretning, hygiejneregler, uddannelse og træning lever op til de opstillede krav om HACCP

Helle

Hvad er ASC?

Hvad er MSC?

Kvalitet MSC/ASC

Hvad er MSC?

MSC (Marine Stewardship Council) er en international organisation, som ønsker at ændre nedgangen af fiskebestanden, sikre levebrødet og levere forbedringer i konserveringen inden for fiskeri verden over.

MSC økomærket kan kun blive anvendt på produkter, hvor fiskene kommer fra MSC certificerede fiskere. Virksomheder kan anvende MSC øko-mærket, hvis de gennem uafhængig verifikation kan dokumentere, at produkterne kommer fra certificerede fiskere. Certificering iht. MSC Chain of Custody standarden giver en sådan verifikation. Dette giver forbrugere sikkerhed for, at de fisk som købes kan spores tilbage til fiskere, som imødekommer MSC miljøstandard for bæredygtig fiskeri.

Alle virksomheder i logistikkæden – fra båd til tallerken – skal være MSC Chain of Custody certificeret, før MSC økomærket kan anvendes. På denne måde bliver hvert led tjekket for at sikre, at MSC mærket kun bliver anvendt på produkter, som kommer fra MSC certificerede fiskere. Chain of Custody hjælper også med at holde ulovligt fangede fisk ude af logistikkæden. Ulovligt fiskeri er et alvorligt problem, som ødelægger fiskenes miljø, levebrødet og fiskerierhvervet over hele verdenen.

Økologi

Fødevarestyrelsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.